BIM, Alakatot, GK


1 Kiinnitys
AK A = alaslasku
LK L = lanka
SK = suora
2 Ranka
CD1 = yksinkertainen GK
CD2 = kaksinkertainen GK
CD14 = nonius
T = laudoitus
T2 = 2 x laudoitus
3 Akustinen
jousiranka
AP25+
4 Koolausväli
400
5 Levytyyppi
N = KN13
K = KEK13
F = KPS15
S = Silentboard


Valitse tiedostot keräilykoriin

ArchiCAD

Revit